Серия стандарт


Технические характеристики
Параметр Значение
Длина панели 3660 мм
Ширина панели 205 мм
Толщина панели 1 мм
Площадь панели 0,7503 кв.м.

Назад в раздел